Wielu indywidualistów – jeden cel


Współpracę warto porównywać do drużyny w grach zespołowych. Taki team building charakteryzuje cechy niezbędne do osiągnięcia każdego celu w większym zbiorowisku ludzi. To po pierwsze – cel. Tutaj wygrana, w pracy może to być skończony projekt, bądź satysfakcja klienta. Po drugie – współpraca. Cała drużyna, każdy zawodnik z osobna, a jednocześnie wszyscy razem współpracują i osiągają cel, który wcześniej sobie wymierzyli. Po trzecie – zgranie. Bez tego ani rusz. Znając nie tylko zalety, ale wady członków swojej drużyny możemy skutecznie pokonywać przeciwności. Tutaj też istotna jest wyrozumiałość i umiejętność pójścia na kompromis.

Jak to przełożyć na grunt zawodowy? Na pewno nie można oczekiwać, że cel osiągnie się od razu i bez nakładu pracy. Wymaga czasu, aby zasianie ziarenko współpracy obrodziło w coś wartego zaangażowania. Pierwszym ważnym elementem na początku działalności każdego zespołu to ustalenie reguł współpracy – to zasady, regulujące każde spotkania, wymianę zdań oraz kontaktu wewnątrz grupy.

Kolejny krok to ustalenie misji grupy. Czasami wydaje się nam to niepotrzebnym frazesem, a misja brzmi sztucznie i wręcz nierealnie. Jednak ustalenie pewnego obrazu celów jest bardzo istotne. Nie chodzi tutaj o stworzenie śpiewnego zdania, wypisywanego w każdym materiale informacyjnym o firmie. Chodzi tu o odpowiedź na kilka pytań – jaki jest cel funkcjonowania zespołu, dlaczego jego skład jest taki, a nie inny, jaką wartość dodaną może wnieść w firmę, jakie są nasze preferowane osiągnięcia? Po uzyskaniu odpowiedzi, na ich podstawie wyznaczamy cele i zdania zespołu, które powinny być jasno wyartykułowane i zrozumiane przez wszystkich członków. Ważne jest także określenie ram czasowych do realizacji zadań, aby jak najbardziej je przybliżyć i urealnić. Następnie najistotniejsze – przystępujemy do pracy, wciąż prowadząc pracowników. Lider może stosować dodatkowe metody np. motywację, indywidualne plany i cele, a przede wszystkim różnorodne formy komunikacji.


Imprezy integracyjne sposobem na doskonały relaks


Osoby, które pracują w biurach zwykle odczuwają dużą presje związaną z odpowiedzialnością swojej pracy oraz presją czasową. Nie ulega wątpliwości, że każda forma relaksu jest dla takich osób wskazana. Często niestety okazuje się, że osoby, które wykonują różnego rodzaju projekty zamiast po pracy odpocząć po męczącym dniu, to zwykle zbierają prace ze sobą do domu aby na pewno ze wszystkim zdarzyć. Jest to niestety standard w dzisiejszych czasach, który niestety nasila się z każdym rokiem. Trwa bowiem i coraz bardziej rośnie w siłę tak zwany wyścig szczurów, który powoduje, że tylko najsilniejsi, najwytrwalsi, ale zarazem najbardziej bezwzględni mają szansę na przetrwanie. Dlatego gry miejskie bądź wyjazdy integracyjne staja się coraz bardziej popularna formą, która pozwala na to aby każda osoba znajdująca się i pracująca w danym przedsiębiorstwie miała szansę na chwile odpoczynku oraz relaksu. Jest to niezwykle korzystne nie tylko ze względu na możliwość odpoczynku ale również ze względu na to iż jest możliwość na to aby pracownicy bardziej się ze sobą zaprzyjaźnili.


Kto powinien znaleźć się na imprezie integracyjnej


Imprezy integracyjnie to niezwykle ważna i istotna impreza dla pracowników danej firmy. Warto jednak by dyrektorzy zajmujący się tego rodzaju działalnością wiedzieli jak zorganizować takie przyjęcie oraz kogo na nie zaprosić. Naturalnym może się wydawać, że gośćmi imprezy firmowej powinni być pracownicy firmy. Naturalnie jest to prawda, jednak, jeżeli firma jest podzielona na duże działy, oraz posiada sporą hierarchię pracowników wtedy zaczyna się zabawa. Nie można bowiem dopuścić do sytuacji by team building organizowany dla pracowników fizycznych, były równocześnie przeznaczone dla zarządców. Dlatego w takiej sytuacji firma powinna się zdecydować na organizowanie imprez firmowych przynajmniej dwa razy, tak by każdy czuł się swobodnie i właściwie. Wiadomo bowiem, że osoby z jednej specjalności pracowniczej będą się dobrze czuli wyłącznie wśród swojego środowiska. Obecność osób z różnych sfer mogłaby powodować dyskomfort.  Warto zatem zawsze dopilnować wszystkich aspektów tego rodzaju wydarzeń, aby nie okazało się, że wszystkie wysiłki organizatorów pójdą na marne a impreza okaże się nieudana.