Wielu indywidualistów – jeden cel


Współpracę warto porównywać do drużyny w grach zespołowych. Taki team building charakteryzuje cechy niezbędne do osiągnięcia każdego celu w większym zbiorowisku ludzi. To po pierwsze – cel. Tutaj wygrana, w pracy może to być skończony projekt, bądź satysfakcja klienta. Po drugie – współpraca. Cała drużyna, każdy zawodnik z osobna, a jednocześnie wszyscy razem współpracują i osiągają cel, który wcześniej sobie wymierzyli. Po trzecie – zgranie. Bez tego ani rusz. Znając nie tylko zalety, ale wady członków swojej drużyny możemy skutecznie pokonywać przeciwności. Tutaj też istotna jest wyrozumiałość i umiejętność pójścia na kompromis.

Jak to przełożyć na grunt zawodowy? Na pewno nie można oczekiwać, że cel osiągnie się od razu i bez nakładu pracy. Wymaga czasu, aby zasianie ziarenko współpracy obrodziło w coś wartego zaangażowania. Pierwszym ważnym elementem na początku działalności każdego zespołu to ustalenie reguł współpracy – to zasady, regulujące każde spotkania, wymianę zdań oraz kontaktu wewnątrz grupy.

Kolejny krok to ustalenie misji grupy. Czasami wydaje się nam to niepotrzebnym frazesem, a misja brzmi sztucznie i wręcz nierealnie. Jednak ustalenie pewnego obrazu celów jest bardzo istotne. Nie chodzi tutaj o stworzenie śpiewnego zdania, wypisywanego w każdym materiale informacyjnym o firmie. Chodzi tu o odpowiedź na kilka pytań – jaki jest cel funkcjonowania zespołu, dlaczego jego skład jest taki, a nie inny, jaką wartość dodaną może wnieść w firmę, jakie są nasze preferowane osiągnięcia? Po uzyskaniu odpowiedzi, na ich podstawie wyznaczamy cele i zdania zespołu, które powinny być jasno wyartykułowane i zrozumiane przez wszystkich członków. Ważne jest także określenie ram czasowych do realizacji zadań, aby jak najbardziej je przybliżyć i urealnić. Następnie najistotniejsze – przystępujemy do pracy, wciąż prowadząc pracowników. Lider może stosować dodatkowe metody np. motywację, indywidualne plany i cele, a przede wszystkim różnorodne formy komunikacji.


Kto powinien znaleźć się na imprezie integracyjnej


Imprezy integracyjnie to niezwykle ważna i istotna impreza dla pracowników danej firmy. Warto jednak by dyrektorzy zajmujący się tego rodzaju działalnością wiedzieli jak zorganizować takie przyjęcie oraz kogo na nie zaprosić. Naturalnym może się wydawać, że gośćmi imprezy firmowej powinni być pracownicy firmy. Naturalnie jest to prawda, jednak, jeżeli firma jest podzielona na duże działy, oraz posiada sporą hierarchię pracowników wtedy zaczyna się zabawa. Nie można bowiem dopuścić do sytuacji by team building organizowany dla pracowników fizycznych, były równocześnie przeznaczone dla zarządców. Dlatego w takiej sytuacji firma powinna się zdecydować na organizowanie imprez firmowych przynajmniej dwa razy, tak by każdy czuł się swobodnie i właściwie. Wiadomo bowiem, że osoby z jednej specjalności pracowniczej będą się dobrze czuli wyłącznie wśród swojego środowiska. Obecność osób z różnych sfer mogłaby powodować dyskomfort.  Warto zatem zawsze dopilnować wszystkich aspektów tego rodzaju wydarzeń, aby nie okazało się, że wszystkie wysiłki organizatorów pójdą na marne a impreza okaże się nieudana.


Wyjazd integracyjny a miejsce realizacji


Miejsc na to, aby się spotkać z ludźmi jest wiele. Każdy z nas wybiera takie, które najbardziej mu odpowiadają. Dodatkowo zwracamy tez uwagę na to, gdzie znamy największą grupę ludzi, aby móc się spotkać. W większości team building, staramy się więc organizować w firmach, gdyż tam mamy na to najwięcej miejsca, a dodatkowo ludzie, z którymi się tam spotykamy, są w stanie zaprzyjaźnić się z nami, jak i też pomóc nam w codziennej pracy. Jeśli znajdziemy wartościowe dla siebie firmy, gdzie będziemy w stanie się z kimś zobaczyć, wtedy istnieje szansa, iż zostaniemy w nich na dłużej. Każdy z nas ma pełne prawo do tego, aby imprezy firmowe, były takim miejscem na spotkania, jak i różnego rodzaju przyjęcia. Są bowiem w stanie zapewnić nam przyjazną atmosferę, a tym samym moc nowości, których wcześniej nie poznaliśmy. Niejeden z nas powinien dodatkowo postarać się nabrać pewności, co do stworzenia spotkań, czy imprez na których może się świetnie bawić. Są osoby, które w nowych firmach, obawiają się tego pierwszego kroku.